1998 börjar Unicorn delta i Post & Telestyrelsens nummerforum. Som enda operatör bevakar, driver och debatterar Unicorn aktivt betaltelemarknaden för hundratals företag och organiationer som annonserar och tjänsteutvecklar betalteletjänster.